Regulamin

W niniejszym regulaminie opisane zostały zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego marki Lemiss działającego pod domeną lemiss.eu oraz warunki świadczenia usług nieodpłatnych, takich jak utrzymanie konta.

Dane kontaktowe sklepu marki Lemiss to:

 • adres: Storeit/Lemiss ul. Łąkowa 7b 90-562 Łódź
 • e-mail: halo@lemiss.eu.

§1 – Definicje

Terminy użyte w regulaminie:

 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży oraz warunki świadczenia usług nieodpłatnych.
 • Sprzedawca  –  spółka Lemiss sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. Henryka Sienkiewicza 37, 05-092 Dziekanów Leśny, wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000854373, posiadająca numer NIP: 1182212055, REGON: 386740611, kapitał zakładowy 10.000,00, będąca właścicielem sklepu.
 • Strona sklepu internetowego/Sklep internetowy/Sklep – strona internetowa pod domeną lemiss.eu za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową oraz świadczy usługi nieodpłatne.
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna, w tym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, która korzysta ze strony Sklepu Internetowego, w tym osoba, dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 • Konto – administrowany przez Sklep panel Klienta, na którym utrzymywane są informacje dotyczące w szczególności historii zamówień.
 • Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 • Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sklepem, na warunkach określonych w Regulaminie, dotyczącą towarów oferowanych w Sklepie internetowym.
 • Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 – Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga dostępu do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowanej i zaktualizowanej wersję przeglądarki internetowej Microsoft Edge,  Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywnego konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Klientom nie wolno korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym Klientom.
 3. Sklep wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika.  Zmian w zakresie ustawień plików cookies można dokonać w przeglądarce.
 4. Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres: halo@lemiss.eu

§3 – Zasady dotyczące Konta

 1. Sklep oferuje możliwość założenia Konta, na którym można między innymi przeglądać swoje zamówienia, zarządzać adresami oraz zmienić hasło do Konta.
 2. Rejestracja możliwa jest w ramach procesu zakupowego poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a lub niezależnie od niego podając adres email.
 3. Rejestracja polega na podaniu adresu email, na który wysłana zostaje wiadomość z automatycznie wygenerowanym hasłem, które można zmienić w panelu Konta.
 4. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone dla Klienta Konto.
 5. Jeśli Rejestracja nastąpiła poza procesem zakupowym Klient w panelu Konta może dodać informacje takie jak adres do rozliczeń i adres do wysyłki oraz wprowadzić pozostałe dane niezbędne do realizacji przyszłych zamówień, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail. Informacje, których podanie jest niezbędne do realizacji zamówień są wyraźnie oznaczone w formularzach.
 6. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatną usługę w postaci utrzymania Konta Klienta. Do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej. Umowa o utrzymanie Konta zawarta jest na czas nieokreślony. Klient w każdym czasie i bez podawania przyczyn może wypowiedzieć tę umowę, poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub żądanie usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług utrzymania Konta w Sklepie Internetowym. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy wysłać e-mail na adres: halo@lemiss.eu. W sytuacji, gdy Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep Internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte.
 7. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.
 8. Klientom nie wolno korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym Klientom.

§4 – Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedaż towarów w Sklepie internetowym odbywa się w następujących walutach: złoty polski, euro.
 4. Ceny podane w procesie zakupowymi są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT. Do ceny zamówionych towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w procesie składania zamówienia i dodawany do ceny towarów na końcu zamówienia. Sposób dostawy i ceny wskazane są w ust. 11 niniejszego paragrafu. W przypadku dostawy do państwa spoza Unii Europejskiej może istnieć konieczność uiszczenia przez Klientów opłat celny.
 5. Zamówienia realizowane są, co do zasady, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw Unii Europejskiej, a w zakresie państw spoza Unii Europejskiej do państw wskazanych na stronie internetowej.
 6. W przypadku Klientów dokonujących zakupu bez Rejestracji i zalogowania się na Konto, warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego po dodaniu produktu do koszyka i przejścia do realizacji zamówienia.
 7. Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka wybierając ilość zamawianego towaru oraz rozmiar lub kolor.
 8. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka towarów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany rozmiary/u lub koloru, zapoznania się z całkowitą ceną zamówienia oraz dodania kodów rabatowych.
 9. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do kasy, klikając odpowiednie przyciski.
 10. Po przejściu do kasy Klient zostaje przekierowany do ekranu, na którym może się zalogować jeśli posiada Konto lub wypełnić formularz zamówienia.
 11. Klient przechodzi do wskazania adresów, w tym adresu dla dostawy zamówienia. Klient wybiera sposób dostawy poznając jednocześnie koszty dostawy. Dostępne sposoby dostawy i ich cen to:
  • przesyłka kurierska krajowa – 21,00 PLN,
  • paczkomat Inpost – 19,00 PLN.
 12. W razie zamówienia kilku towarów koszt przesyłki naliczany jest jak dla zamówienia jednego towaru.
 13. Klient nie ma możliwości zapłaty za pobraniem. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • przelew on-line – przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez spółkę PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887 – w tym wypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin.
  • przelew za pośrednictwem systemu PayPal obsługiwanego przez spółkę PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu – w tym wypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full.
  • płatność elektroniczną, kartą płatniczą, Blik w ramach usługi imoje, których obsługę prowadzi ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. Usługa odroczenia płatności „Kup z Twisto” w ramach usługi imoje świadczona jest przez spółkę Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 6.627.950 zł.
 14. Klient ma obowiązek uregulowania należności za zamówienie bezpośrednio w procesie składania zamówień w sposób określony w ust. 13 niniejszego paragrafu.
 15. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto obejmujące cenę za towar oraz koszty dostawy, Klient składa zamówienie klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 16. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest potwierdzić – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a – że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Klient ma możliwość ściągnięcia Regulaminu i zapisania go na swoim komputerze.
 17. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia wraz z informacją o numerze zamówienia.
 18. Przesłanie Sprzedawcy zamówienia stanowi złożenie mu oferty zawarcia Umowy.
 19. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego złożenia na wskazany przez Klienta e-mail. W przypadku wyboru płatności przelewem w mailu wskazane są dane do przelewu.
 20. W dalszej kolejności Sprzedawca przesyła do Klienta wiadomość email z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 21. O statusie przyjętego zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomość wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 22. Czas realizacji zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 3 (trzech) dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, tzn. zamówienie przygotowywane jest do wysyłki w terminie 1 (jednego) dnia roboczego, a większość przesyłek kurierskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczana jest kolejnego dnia po przekazaniu paczki kurierowi. W niektórych przypadkach termin dostarczenia może wydłużyć się do siedmiu dni. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. W przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.
 23. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z powodu np. niedostępności przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.
 24. Klient, przed odebraniem przesyłki od kuriera, powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient ma prawo w obecności kuriera sporządzić protokół oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym.
 25. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokumenty księgowy, który doręczany będzie Klientowi.

§5 – Odstąpienie od Umowy – zwroty

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827), w tym np. wówczas, gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Do dochowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu na adres: Storeit/Lemiss ul. Łąkowa 7b 90-562 Łódź, albo skanu oświadczenia na adres e-mail: halo@lemiss.eu. Procedurę zwrotu znacznie przyśpieszy, jeśli oświadczenie o odstąpieniu będzie wysłane wraz z towarem, którego dotyczy.
 3. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego pod linkiem: (tutaj)
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towary objęte Umową, której dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany towar należy wysłać na adres:Storeit/Lemiss ul. Łąkowa 7b 90-562 Łódź. Preferowany sposób zwrotu towarów to wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, w tym kuriera InPost. Do dochowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Procedurę zwrotu znacznie przyśpieszy, jeśli towar zostanie przesłany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, z uwagi na okoliczność wskazaną w ust. 8 poniżej dotyczącą możliwości wstrzymania się przez Sprzedającego ze zwrotem kwoty w określonych w tym ustępie przypadkach.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany produkt nie może posiadać oznak użytkowania tj:
  – ubrudzenie, zakurzenie, zapachy, wypranie
  – uszkodzenia
  – w przypadku zwrotu strojów kąpielowych produkt musi posiadać nienaruszoną przyklejoną wkładkę ochronną.
 8. W razie stwierdzenia posiadania przez towar śladów użytkowania będących wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, przekażemy na wskazany w zamówieniu adres e-mail informację o tym fakcie i związanych z nim konsekwencjach co do zmniejszenia wartości towaru.
 9. Niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 10. Jeżeli do zamówienia strojów kąpielowych dołączony był bawełniany woreczek, podlega on zwrotowi jak każdy inny produkt. Jeżeli klient zwraca całe zamówienie bez woreczka od zwracanej należności zostanie odjęta kwota 25 PLN. Jeżeli klient zwraca tylko część zamówionego stroju kąpielowego (tylko górę albo tylko dół) nie ma obowiązku zwrotu bawełnianego woreczka.
 11. W przypadku gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
 12. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6 – Reklamacja

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towary pozbawione wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku, gdy Towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać w terminach ustawowo przewidzianych,  na adres mailowy: halo@lemiss.eu. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej do zgłoszenia reklamacyjnego dokonywanego za pomocą poczty elektronicznej należy załączyć zdjęcia wadliwego towaru, a w przypadku wysyłki reklamowanego towaru, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu, powinien być on dostarczony wraz z dowodem zakupu oraz wydrukowanym i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (zawierającym wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady towaru, przyczyn reklamacji). W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać ze wzoru zgłoszenia  reklamacyjnego: (tutaj).
 4. W przypadku, gdy podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 7. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi Sprzedawca.
 9. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sklepu: halo@lemiss.eu.

§7 – Własność intelektualna

 1. Oznaczenie marki Lemiss stanowi zastrzeżony znak towarowy. Korzystanie z niego możliwe jest jedynie za uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.
 2. Materiały znajdujące się na Stronie sklepu Internetowego, w tym przede wszystkim zdjęcia,  teksty, w tym opisy towarów, podlegają ochronie autorskoprawnej. Korzystanie z nich możliwe jest jedynie za uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.

§8 – Newsletter

 1. Klient, może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail również w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę do wysyłania Klientowi informacji handlowych (dalej: „Newsletter”) dotyczących działalności, w tym towarów Sprzedawcy.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi newsletter’a następuje z chwilą potwierdzenia przez Klienta subskrypcji do newsletter’a, za pośrednictwem linku znajdującego się w e-mailu otrzymanym przez Klienta po podaniu swojego e-maila w odpowiednim miejscu na Stronie sklepu internetowego.
 3. Wiadomość wysłana pocztą elektroniczną w ramach usługi newslettera zawiera:1) dane Sprzedawcy jako nadawcy newslettera,
  2) wskazanie tematu określającego treść newslettera,
  3) informację handlową,
  4) informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania newslettera.
 4. Usługa newsletter’a świadczona będzie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newsletter’a poprzez przesłanie e-maila z informacją o rezygnacji z newsletter’a na adres: halo@lemiss.eu lub poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony link znajdujący się pod treścią wiadomości newsletter’a.

§9 – Karty podarunkowe

 1. Klient na Stronie sklepu internetowego może dokonać zakupu karty podarunkowej, o określonej wartości, zwanej dalej „kartą podarunkową”. Do wyboru ma dwa rodzaje voucherów: elektroniczny e-Voucher wysyłany na wskazany adres mailowy oraz fizyczny, dostarczany za pośrednictwem dostępnych w sklepie internetowym form dostawy. 
 2. Kod do karty podarunkowej e-Voucher wysyłany będzie drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta podczas zakupu adres mailowy.
 3. Karty podarunkowe wraz z kodem upoważniającym do zakupów na stronie lemiss.eu będą dostarczane w formie fizycznej za pośrednictwem dostępnych w Sklepie internetowym form dostawy zgodnie z cennikiem doręczeń wskazanym w §4 Regulaminu na adres wskazany przez Klienta podczas zakupu.
 4. Karty podarunkowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w Sklepie internetowym lemiss.eu.
 5. Za pomocą karty podarunkowej Klient może zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli wartość karty podarunkowej jest mniejsza niż całkowita wartość zakupu, Klient – w celu sfinalizowania zamówienia – może opłacić brakującą kwotę za pomocą dostępnych w Sklepie internetowym metod płatności.
 6. Karta podarunkowa może zostać użyta tylko raz. W sytuacji niewykorzystania całkowitej wartości karty podarunkowej, Sprzedawca wygeneruje kod zastępczy, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Klienta podczas zamówienia karty podarunkowej lub inny wskazany przez Klienta adres mailowy.
 7. Karta podarunkowa jest ważna przez 3 (trzy) miesiące liczone od daty zakupu karty podarunkowej.
 8. Zwrot towarów nabytych przy użyciu karty podarunkowej jest możliwy na zasadach określonych w §5 Regulaminu. Zwrot pieniędzy nastąpi w formie elektronicznej w postaci kodu zastępczego o nowej wartości do wykorzystania oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrotu środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności.

§10 – Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy, a jego treść może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony sklepu Internetowego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa wersja regulaminu wiąże zarejestrowanych Klientów, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie zmian. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.  oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumentów, w tym tych obowiązujących na terenie kraju, w którym Konsument ma swoje miejsce zamieszkania a przepisy tam obowiązujące są korzystniejsze dla Konsumenta niż przepisy prawa polskiego.

Data opublikowania Regulaminu: 17.10.2022 r.

Menu