Bardzo cieszymy się, że tu jesteście. Codziennie wkładamy dużo serca i uwagi w naszą pracę. Dokładamy wszelkich starań, aby nie tylko produkty, ale również stosowane przez nas procedury były wysokiej jakości. Dlatego chcemy, abyście korzystając z naszego sklepu byli spokojni o swoje dane osobowe.
Poniżej możecie zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Waszych danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem danych jest spółka Lemiss sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. Henryka Sienkiewicza 37, 05-092 Dziekanów Leśny, wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000854373, posiadająca numer NIP: 1182212055, REGON: 386740611, kapitał zakładowy 10.000,00, będąca właścicielem sklepu, zwana dalej „Administratorem”.

JAK MOŻECIE SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM?
W sprawie danych osobowych możecie się z nami skontaktować pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicz 37, 05-092 Dziekanów Leśny. Możecie do nas także napisać maila na adres: rodo@lemiss.eu

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
Wasze dane są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

  • do realizacji składanych przez Was zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • aby utrzymać założone przez Was konto, w którym możecie sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym prowadzenia mediów społecznościowych marki Lemiss – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Biorąc pod uwagę specyfikę naszej działalności, w tym rodzaj oferowanych towarów i przysługujące Wam prawa, oraz obowiązki nakładane na nas jako podmioty gospodarcze, w tym przepisy prawa podatkowego, Wasze dane będą przechowywane i przetwarzane co do zasady przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia lub dokonania rozliczenia lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WAM W ODNIESIENIU DO WASZYCH DANYCH OSOBOWYCH
W każdej chwili macie prawo do:

  • żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli posiadacie w naszym sklepie internetowym konto, to możecie zaktualizować swoje dane logując się do swojego konta i wprowadzając w nim odpowiednie zmiany.

W celu realizacji Waszych zamówień są nam niezbędne Wasze dane. Wasze dane są – na etapie dokonywania zakupu – przetwarzane przez podmiot za pośrednictwem którego zdecydowaliście się zrealizować płatność, a na etapie dostawy – firmom, za pośrednictwem których realizowana jest dostawa.

Na potrzeby realizacji świadczonych Wam usług i w związku z organizacją naszej pracy Wasze dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności firmom kurierskim, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe.

Na potrzeby realizacji płatności Wasze dane osobowe mogą być przekazywane:
1. do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   1) świadczeniem przez Bank na rzecz Administratora usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   2) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Was w naszym sklepie przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) RODO).
   3) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z naszym sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2. do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez nasz sklep, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zasady przetwarzania danych przez ING Bank Śląski S.A. dostępne są tutaj: https://data.imoje.pl/docs/imoje_informacja_administratora_danych_osobowych.pdf

Zasady przetwarzania danych przez Twisto Polska sp. z o.o. dostępne są tutaj: https://www.twisto.pl/static/docs/klauzula-rodo.pdf

COOKIES
Strona naszej marki korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie. Ponadto, reklamujemy Wam nasze produkty korzystając z aplikacji Google Ads i Facebook Pixel. Na te potrzeby nasza nasza strona zbiera informacje o przeglądanych produktach, co jest dodawane do koszyka, cenach produktów oraz informacje o złożonym zamówieniu i jego ostatecznej cenie. W ramach powyższych działań nie są przesyłane dane identyfikacyjne bezpośrednio klienta jak imię czy nazwisko, tylko nr ID produktów / zamówień.

Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Marka Lemiss ma swoje konta w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), które mamy nadzieje, że już śledzicie na bieżąco. Jeśli tak, to uprzejmie informujemy, że Wasze dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prowadzenia danych profili, w tym na potrzeby informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tych celach jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Menu